RPD_Science_emblema_GALA_VARIANTS

Publikācijas

Publications

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi

Issues

 

Publikāciju nosaukumi

Titles of publications

 

Website under

construction

 

 

 

Scientific issues

 

Raksti par Dabu (Old website)

ISSN   1407–7477 (print)

Peer-reviewed international scientific journal for life sciences and biodiversity research.

Publishing language since the Volume 2 – English.

for authors

 

 

Scripta Letonica

ISSN   2255-8926 (print)

ISSN   2255-8934 (online)

Peer-reviewed international multidisciplinary scientific journal (with preference on research in Latvia and Baltic Sea region)

Publishing languages: English, Latvian (only for Latvian authors)

for authors / autoriem

 

 

RPD Abstracts

ISSN   2255-8624

Multidisciplinary journal for abstracts of international scientific conferences. Volumes are available for reserving for free (online version). For reserving volumes for your conferences, please contact publisher.

for authors

 

 

Biosistēmu Terminoloģijas Centra Biļetens

ISSN   2501-0336 (online)

Tematika: Bioloģijas terminoloģija.

Topic: Biological terminology.

 

 

 

 

 

Citi izdevumi (populārzinātniskie)

Other issues (popular-scientific)

 

Lietišķā Zinātne

ISSN   2255-9019 (online)

(in Latvian)

 

Sorbaronijas, nevis aronijas. Mičurina sorbaronija — no mākslīgi radīta vērtīga kultūrauga līdz invazīvai sugai

ISBN (print) 978-9934-9213-1-5, ISBN (online) 978-9934-9213-2-2

(in Latvian)

 

 

Citas publikācijas (atpūtai)

 

Skatīt te (lapa sagatavošanā)

 

 

 

 

 

 

Atjaunots / updated: 07.05.2024

 

 

 

© A. Stalažs 2011–2024

Address: Kooperācijas iela 1A,

Dobele, Dobeles nov., LV-3701, LATVIA

RPD_Science_emblema_GALA_VARIANTS